Jeevanakala | The Art Of Living Follow us on TwitterFollow us on Face Book
Jeevanakala | The Art Of Living

 

 
Art Of Living - Kerala - Kannur/Cannanore Chapter
     
Art Of Living Kannur/Cannanore Chapter
VVK Kannur Information Centre,
Prasantha Sadanam, Valiyannure, Kannur, Kerala, India - 670594
K.P.Prasanth - Hon. Secratary,
Mob + 91 9447 090336
Resi + 91 497 2791100
 
Six Advance courses at the same time in Kannur
Art Of Living Kerala APEX Body
Art Of Living Teachers from this chapter
Followup Venue and Details
 

Upcoming Art Of Living Courses
Six Advance courses at the same time    
Date : 26 - 29 July 2012
Time :  
Location : Srikandapuram, Telicherry,
Venue :  
Contact # : +919495091629, +91946264243
     
     
     
    Cherukunnu, Azhikkodu, Velloor
     
    +919447359578, +919447690012
     
     
    Chakkarakkal
     
    +919446771675, +919447751535
     

Art Of Living Teachers from the chapter
Weekly Yoga | SKY follow-ups
 
Click here to expand / close the Teachers list
Geetha Gopalakrishnan + 91 498 205173
Sajith A. K. + 91 984 7306748
Premanand O. + 91 944 7686735
Padma Kumar M. P. + 91 944 7646550
Dhananjayan K. + 91 944 7654096
Prakasan T. + 91 944 7438015
Praveen Kumar M. K. + 91 944 7547108
Indira Bai V. V. + 91 944 7690012
Ratheesh C. H. + 91 989 5493048
Vijayan K. V. + 91 944 6018785
Ekanadh Puthenkudi + 91 944 7129204
Naveen C. O. + 91 984 7222893
Devaki Antharjanam T. K. + 91 934 9179361
Sujesh O. T. + 91 944 7010067
Droupathi K. M. + 91 944 7685431
Rajesh Krishna K. + 91 994 7288222
Jayarajan Kakkoth   + 91 944 7151731
Sathish Kumar K. V. N. + 91 944 6771675
Ranjith M. V. + 91 938 8702020
Vinodini K. V. + 91 944 6735873
Pavan Anandan Edathil + 91 974 4463737
Rajesh + 91 903 7291894
Manoj V V + 91 944 7970600
Unnikrishnan S + 91 904 8142623
Lathika T + 91 996 1383805
Ramani M + 91 944 7194628
Radha V K + 91 949 7607788
Bhaskaran V + 91 949 7607788
Mini Manoj + 91 949 6451895
Janardhanan P. V + 91 944 7961282
Sobhith V K + 91 949 6594252
Susha T.V + 91 944 6363480
Content
Local Chpater - Talap, Kannur
Day : Sunday
Time : 07:00 AM - 08:30 AM
Location : Kannur
Venue : Sangeetha Kalakshetram, Talap, Kannur
Contact Numbers : + 91 98 464 00924 | + 91 93 887 02020
     
Local Chpater - Telichery / Thalassery
Day : Sunday
Time : 07:00 AM - 09:00 AM
Location : Thalassery / Telichery
Venue : Chaitanya Hall, NCC Road, Thalassery
Contact Numbers : + 91 9947288222
     
Local Chpater - Mattannur
Day : Sunday
Time : 07:30 AM - 09:30 AM
Location : Mattannur
Venue : Lakshmi Hall, Near Temple, Mattannur.
Contact Numbers : + 91 944 7438015
     
 
     
Back
© Jeevanakala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Back
© Jeevanakala